Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Corina Boutique (Bruma Corina Elena II) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Informatiile vor putea fi folosite de catre Corina Boutique (Bruma Corina Elena II) pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. Utilizatorii site-ului pot solicita ștergerea informațiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa corinaboutique@gmail.com

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil sau sa le actualizati in formularul online.

Datorită faptului că datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, Corina Boutique nu poate fi făcută răspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.